פרוייקט הרימון-שינוי יעוד מגורים ג' -למגורים ג' מיוחד-עפולה

תוכנית ג/ 14298

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פרוייקט הרימון-שינוי יעוד מגורים ג' -למגורים ג' מיוחד-עפולה
מספר: ג/ 14298
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת מס' יח"ד ואחוזי בניה
תוספת יח"ד לפי סעיף 62 (א) 8
קביעת תנאים והנחיות ופיתוח השטח
תוספת אחוזי בניה ויחידת דיור אחת
תוספת יח"ד בקומה 7 מעל קומ קרקע

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעפולהעפולהעפולה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16707חלק33205
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 302מתאר -עפולהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/07/2004תאריך פרסום: 14/07/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5314. עמוד: 3411. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים18/06/2004תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/06/2004
החלטה בדיון באישור תכנית02/06/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/04/2004
פרסום להפקדה ברשומות01/04/2004תאריך פרסום: 01/04/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5287. עמוד: 2523. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים14/03/2004תאריך פרסום בעיתון: 12/03/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2004. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/02/2004
החלטה בדיון בהפקדה02/02/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/11/2003
קבלת תכנית11/11/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200401302/06/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים40029/04/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200400402/02/2004