פרויקט "גני עדי", שכ' צופית - אילת

תוכנית 2/ 03/ 115/ 31

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: פרויקט "גני עדי", שכ' צופית - אילת
מספר: 2/ 03/ 115/ 31
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת מספר יחידות הדיור ומקומות החניה על ידי
שינויים ביעודי הקרקע, איחוד וחלוקת מגרשים וקביעת
הנחיות ומגבלות בניה חדשות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
רחוב אילות ורחוב הנשר - צופית עילית
מגרשים 118 - 113

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40005חלק37-42
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/04/1996תאריך פרסום: 19/04/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4400. עמוד: 2791. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים21/03/1996תאריך פרסום בעיתון: 21/03/1996.
החלטה בדיון באישור תכנית18/12/1995
החלטה בדיון בהתנגדויות18/12/1995
פרסום להפקדה ברשומות31/08/1995תאריך פרסום: 31/08/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4331. עמוד: 4730. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים27/07/1995תאריך פרסום בעיתון: 27/07/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/07/1995
החלטה בדיון בהפקדה05/06/1995
קבלת תכנית28/12/1994