פרוק מבנה תחנה קיימת ובנית תחנת תדלוק

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 043/ 09/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: פרוק מבנה תחנה קיימת ובנית תחנת תדלוק
מספר: 043/ 09/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פרוק מבנה תחנה קיימת ובנית תחנת תדלוק

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיכפר תבורכפר תבור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17037חלק126
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר13/10/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200810429/09/2009