פרסום לפי סעיף 77 ו78- למושבים אדירים, ברק ודבורה

תוכנית ג/ 10187

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פרסום לפי סעיף 77 ו78- למושבים אדירים, ברק ודבורה
מספר: ג/ 10187
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פרסום לפי סעיף 77 ו-78 למושבים אדירים, ברק ודבורה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועאדירים

תיאור המיקום:
ישוב: אדירים
ברק, דבורה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20766חלק3-11, 13-33, 35-7476-77
20768חלק1-20, 22-66, 72-7678-79
20770חלק1-51, 54-7274
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית30/07/1997