פרק לאומי ארבל חיטין

תוכנית ג/ 100

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פרק לאומי ארבל חיטין
מספר: ג/ 100
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת שטחי שמירת הנוף לפי סעיף 12(ז) לפקודת בניין ערים 1936.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגלילית מחוז צפוןמקומי - מחוזי מחוז הצפוןמקומית מחוזית מחוז הצפון

תיאור המיקום:
מחוזי גלילי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15073חלק
15080חלק1-5
15085חלק1-12
15088חלק
15219חלק
15220חלק
15234חלק
15458חלק
15460חלק
15461חלק
15463חלק
15464חלק1-61
15500חלק
15502חלק
15521חלק
15522חלק
15597חלק
15598חלק
17310חלק
17311חלק
17312חלק1-39
17313חלק1-75
17314חלק1-28
17315חלק1-5
17316חלק
17317חלק
17332חלק
17338חלק
17339חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/10/1952תאריך פרסום: 30/10/1952. שנה עברית: התשיג .
קבלת תכנית01/01/1951
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע12331/07/2006