פתור מהסדר חניה ברח' קראקוב 8 ת"א

בקשה ועדה מקומית 3596/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: פתור מהסדר חניה ברח' קראקוב 8 ת"א
מספר: 3596/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אישור פטור מהסדר חניה באישור הוועדה המחוזית בהתחשב בכך שפתרון החניה הפיזי שנקבע בנספח הבינוי אינו מתבצע בשלב זה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוקהילת קרקוב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6636חלק284
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'4629/01/2006