פתור מתשלום קרן חניה ברח' ליסין 25 ת"א

בקשה ועדה מקומית 3595/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: פתור מתשלום קרן חניה ברח' ליסין 25 ת"א
מספר: 3595/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פטור מתשלום קרן חניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוליסין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6108חלק153
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'4629/01/2006