פתיחה והרחבת דרכים, קביעת יעודים

תוכנית ממ/ 702/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: פתיחה והרחבת דרכים, קביעת יעודים
מספר: ממ/ 702/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית מפורטת הקובעת: 1. פתיחת דרכים חדשות. 2. הרחבת דרכים קיימות וביטול חלק מדרכים קיימות. 3. קביעת שטחים לצבור. 4. קביעת שטח מסחרי. 5. קביעת שטח המיועד לספורט. 6. קביעת שטח לבית קברות. 7. קביעת אזורי מגורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזקסםכפר קאסםכפר קאסם

תיאור המיקום:
כפר קאסם

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/10/1972תאריך פרסום: 19/10/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1868. שנה עברית: התשלג .