פתיחת דלת כניסה ותוספת שטח

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5453

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: פתיחת דלת כניסה ותוספת שטח
מספר: תא/ 03/ 5453
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פתיחת דלת כניסה ותוספת שטח

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוורדיאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6979חלק10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר02/09/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200308504/12/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200307427/10/2003