פתיחת שביל להולכי רגל.

תוכנית הצ/ 930/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פתיחת שביל להולכי רגל.
מספר: הצ/ 930/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פתיחת שביל להולכי רגל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
קלנסואה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7825חלק2
7861חלק26, 32
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/10/1983תאריך פרסום: 20/10/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2970. שנה עברית: התשמד .