פתיחת שביל,שינוי יעוד קרקע מבניני צבור לשביל,חלוקה למגרשים.קביעת הוראות בניה

תוכנית הצ/ 7/ 1/ 85

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פתיחת שביל,שינוי יעוד קרקע מבניני צבור לשביל,חלוקה למגרשים.קביעת הוראות בניה
מספר: הצ/ 7/ 1/ 85
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. פתיחת שביל.
2. שינוי יעוד קרקע מבניני צבור לשביל.
3. חלוקה למגרשים.
4. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7863חלק30, 34
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים26/04/1995תאריך פרסום בעיתון: 26/04/1995.
פרסום לאישור ברשומות09/03/1995תאריך פרסום: 09/03/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4289. עמוד: 2321. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים07/05/1993תאריך פרסום בעיתון: 07/05/1993.
פרסום להפקדה ברשומות22/04/1993תאריך פרסום: 22/04/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4103. עמוד: 2361. שנה עברית: התשנג .
החלטה בדיון בהפקדה17/02/1993
קבלת תכנית07/01/1993