פתיחת שער בגדר לכניסה אחורית

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 05/ 5594

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: פתיחת שער בגדר לכניסה אחורית
מספר: תא/ 05/ 5594
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פתיחת שער בגדר לכניסה אחורית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפונמירובר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6638חלק558
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200601106/02/2006