צומת בילו

תוכנית זמ/ 305

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: צומת בילו
מספר: זמ/ 305
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת שטח אזור הספורט לאזורי משנה וקביעת היעודים לאזורי משנה שונים,קביעת זכויות הבניה בכל אחד מאזורי המשנה, קביעת תכליות והתנאים לבניה בכל אחד מאזורי המשנה כולל שימושים זמניים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזזמורהקרית עקרוןקרית עקרון

תיאור המיקום:
מרחב תכנון מקומי, זמורה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3797חלק8, 12, 15-16, 20-23, 25-26, 42, 102, 162
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/07/1988תאריך פרסום: 03/07/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3569. עמוד: 2740. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה ברשומות26/11/1987תאריך פרסום: 26/11/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3503. שנה עברית: התשמח .
קבלת תכנית26/11/1987