צומת גבעת ברנר

תוכנית בר/ 194/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: צומת גבעת ברנר
מספר: בר/ 194/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד חלק מחלקה מס' 30 מ"אזור חקלאי" לאזור
תחנת תדלוק, שטח ציבורי פתוח והתווית דרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר

תיאור המיקום:
ישוב: גבעת ברנר
צומת גבעת ברנר.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3799חלק30
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים21/07/1993תאריך פרסום בעיתון: 21/07/1993.
פרסום לאישור ברשומות03/06/1993תאריך פרסום: 03/06/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4117. עמוד: 3139. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים07/01/1992תאריך פרסום בעיתון: 07/01/1992.
פרסום להפקדה ברשומות17/10/1991תאריך פרסום: 17/10/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3932. עמוד: 218. שנה עברית: התשנב .
החלטה בדיון בהפקדה15/05/1991
קבלת תכנית25/07/1990