צומת גילת - תכנית מיתאר מקומית

תוכנית 7/ 02/ 398

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: צומת גילת - תכנית מיתאר מקומית
מספר: 7/ 02/ 398
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שטח לבנייני ציבור
ואזור משולב שטח לשרותי דרך ומסחר על ידי שינויים
ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבאיבים

תיאור המיקום:
ישוב: ?
צומת גילת
גוש 2 / 100242

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100236חלק1
100242חלק1, 3
235001חלק19
242001חלק
242002חלק4, 11
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/12/1997תאריך פרסום: 09/12/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4595. עמוד: 881. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים04/12/1997תאריך פרסום בעיתון: 04/12/1997.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/11/1997
החלטה בדיון באישור תכנית29/09/1997
פרסום להפקדה ברשומות19/05/1994תאריך פרסום: 19/05/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4215. עמוד: 3467. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים07/04/1994תאריך פרסום בעיתון: 07/04/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/03/1994
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו20/03/1994
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה20/03/1994
החלטה בדיון בהפקדה22/11/1993
קבלת תכנית24/10/1993