צומת דרור - מתחם קניון דרורים

תוכנית צש/ 1/ 21/ 27/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: צומת דרור - מתחם קניון דרורים
מספר: צש/ 1/ 21/ 27/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד לשטח מסחר, תעסוקה, תחנת דלק, שפ"פ עם חניה, גן ארועים, שצ"פ ושב"צ.

עיקרי ההוראות:
א. איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים עפ"י פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה.
ב. שינוי ייעוד משטחים המשמים ל- כבישים, חניה, מרכז תחבורה מסחר תחנת דלק ספורט ונופש שפ"פ, שביל ציבורי להולכי רגל, חקלאי, לדטח ל- כבישים, חניה, מסחר, תחנת דלק, ספורט ונופש, שפ"פ עם חניה, שב"צ, שצ"פ חקלאי וגן אירועים.
ג. תוספת שטח עיקרי ושטחי שרות למטרת גן אירועים.
ד. שינוי תכסית הבניה במתחם המסחר תעסוקה ותחבורה הקיים, ע"י העברת שטח עיקרי של כ- 1,500 מ"ר מקומה א' לקומת הקרקע ללא שינוי סך כל השטח המיסחרי המאושר בתכנית צש/ 1/ 21/ 5/ 2 .
ה. שינוייים בשימושים המותרים בתחום תכנית צש/ 1/ 21/ 5/ 2 ע"י שינוי תוואי דרכים פנימיות , חניות, שצ"פ ושפ"פ, בתחום התכנית.
ו. שינוי קווי בניין.
ז. שינוי קו בניין לדרך בתכנית מח/ 123 .
ח. המשך פיתוח שטח מסחר תחבורה ותעסוקה בהתאם להוראות התכליות והשימושים המותריםבתכנית צש/ 1/ 21/ 5/ 2 .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןבני דרור

תיאור המיקום:
התכנית הנמצאת בסמוך לצומת דרור, משתרעת בשטח התחום ממערב בכביש 4 - חיפה תל אביב מדרום כביש 553 המוביל מזרחה לצורן ומצפון קריית החינוך דרורים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7796חלק22, 30-31, 34, 58
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתצש/ 1/ 21/ 5/ 1מרכז תחבורה מסחר ותחנת דלק הכולל אזור נופש ומתקני ספורט.שינוי
תוכניתצש/ 1/ 21/ 5/ 2.שינוי
תוכניתצש/ 1/ 21/ 0תכנית מס' צש/1-0/21שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה14/02/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/11/2010
קבלת תכנית28/10/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז201100314/02/2011