צומת הנגב - יער פארק - רמת נגב

תוכנית 20/ 03/ 306

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: צומת הנגב - יער פארק - רמת נגב
מספר: 20/ 03/ 306
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
דיוק שטחי יער לפי תמ"א 22 והוספת שטחי יער.

עיקרי ההוראות:
יצירת מסגרת תכנונית לקביעת גבולות מוגדרים לשטחי ניקוז לאצירת נגר עילי אל תוך לימנים ומאגרי מים בערוצי ואדיות. אצירת המים למטרות טיפוח וגידול נטיעות, עצים ושיחים ליצירת הצללה ונוי באתר למנוחה ונופש. באתר יבוצעו עבודות פיתוח להסדרת חניונים ומתקני נופש ומנוחה. האתר מהווה פוטנציאל למתחם "ירוק" במרחב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרמת נגברמת נגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39072חלק1, 4-5
39795חלק2, 4-5
100171חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית20/ 02/ 101תכנית מיתאר רמת נגבשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורפירוט
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון במועצה הארצית15/05/2012
החלטה בדיון בהפקדה20/02/2012
קבלת תכנית23/01/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו27/06/2011