צומת כניסה למחצבת שגב, שינוי למתאר

תוכנית ג/ 10938

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: צומת כניסה למחצבת שגב, שינוי למתאר
מספר: ג/ 10938
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטחים לצומת כניסה למחצבת שגב, על פי הנחיות
המחלקה לעבודות ציבוריות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבשגב (עצמון)

תיאור המיקום:
ישוב: שגב
מחצבת שגב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19812חלק7-9
19816חלק2, 5, 10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו03/09/2003
החלטה בדיון בהפקדה12/08/2003
קבלת תכנית15/10/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200302612/08/2003