צומת קרית ענבים.

תוכנית מי/ 153

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: צומת קרית ענבים.
מספר: מי/ 153
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהקרית ענבים

תיאור המיקום:
ישוב: קרית ענבים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20482חלק
20483חלק
29551חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות07/04/1973תאריך פרסום: 07/04/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1815. עמוד: 1437. שנה עברית: התשלג .
קבלת תכנית07/04/1973
פרסום לאישור ברשומות15/02/1973תאריך פרסום: 15/02/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1897. עמוד: 1065. שנה עברית: התשלג .
החלטה בדיון באישור תכנית16/01/1973
החלטה בדיון בהפקדה02/03/1971