צומת רגבה נס עמים - מזרעה

תוכנית ג/ 5160

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: צומת רגבה נס עמים - מזרעה
מספר: ג/ 5160
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בנית צומת משותף אחד לשלושת הישובים הנ"ל וסלילת שלוחות ודרכי גישה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמזרעהמזרעה

תיאור המיקום:
ישוב: מזרעה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18138חלק6, 20-22, 24-27, 29-32, 38, 52-53
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2315תכנון השטח במטרה לקבוע חלוקה למגרשים, מזרעהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/01/1987תאריך פרסום: 22/01/1987. מס' ילקוט פרסומים: 4320. עמוד: 539. שנה עברית: התשמז .
פרסום לאישור בעיתונים13/11/1986תאריך פרסום בעיתון: 13/11/1986.
החלטה בדיון באישור תכנית07/04/1986
פרסום להפקדה בעיתונים15/11/1985תאריך פרסום בעיתון: 15/11/1985.
פרסום להפקדה ברשומות14/11/1985תאריך פרסום: 14/11/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3270. עמוד: 751. שנה עברית: התשמו .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/07/1985
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו19/07/1985
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה19/07/1985
החלטה בדיון בהפקדה25/02/1985
קבלת תכנית01/10/1984