צומת רוגלית (נוה מיכאל) - דרך אזורית מס' 367

תוכנית מי/ 880

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: צומת רוגלית (נוה מיכאל) - דרך אזורית מס' 367
מספר: מי/ 880
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהנוה מיכאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34284חלק4, 7
34285חלק1-2
34287חלק15, 21, 34-35
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה11/01/2001
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו11/01/2001
קבלת תכנית23/01/1997