צופית דרום

תוכנית 16/ 03/ 02

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: צופית דרום
מספר: 16/ 03/ 02
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אזור מגורים בצופית דרום - מערב - אילת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
דרום- מערב - אילת

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/05/1968תאריך פרסום: 30/05/1968. מס' ילקוט פרסומים: 1453. שנה עברית: התשכח .