צופית תחתית-מג' 14-11

תוכנית 2/ 03/ 120/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: צופית תחתית-מג' 14-11
מספר: 2/ 03/ 120/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להסדיר שטח חניה שטחים פרטיים פתוחים למגרשים הקיימים:14 13 ,11,12 ,, לאור השינויים אשר נוצרו לאחר סלילת דרך מס' 7 ליד המגרשים הנ"ל. (כ-4.380 דונם)

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
וילות רסקו, שכ' צופית תחתית רח' די זהב, אילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40006חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/08/1986תאריך פרסום: 17/08/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3371. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה ברשומות31/12/1984תאריך פרסום: 31/12/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3143. שנה עברית: התשמה .
קבלת תכנית30/12/1984