צורית - גילון

תוכנית ג/ במ/ 127

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: צורית - גילון
מספר: ג/ במ/ 127
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תחום שטח פיתוח לישוב צורית - גילון.
קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום
התכנית.
התווית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן.
קביעת הוראות בניה שונות המסדירות מגורי אדם
ומבני צבור וכן מבנים באזורים משקיים.
קביעת הוראות לטיפול בשטחים פתוחים והסדרת השימוש
בשטחים צבוריים אחרים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבצורית

תיאור המיקום:
ישוב: צורית
ישוב: גילון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19033חלק11, 13-14, 18
19034חלק1-3, 7-8, 10, 13, 17-18, 20-23, 26-28, 31-34, 37, 39, 41, 45-47, 49-50
19035חלק24, 56, 102
19042חלק33, 47, 63-65, 68-69, 88, 9031-32, 46, 48, 61-62, 66-67, 71-72, 75-77, 80-82, 85, 89, 91
19043חלק2-5, 8, 10-12, 15, 99
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5357גילון צורותשינוי
תוכניתג/ 6242ישוב קהילתי גילוןשינוי
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/01/1996תאריך פרסום: 16/01/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4371. עמוד: 1193. שנה עברית: התשנו .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה16/01/1996
פרסום לאישור בעיתונים05/01/1996תאריך פרסום בעיתון: 05/01/1996.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/10/1995
החלטה בדיון באישור תכנית06/09/1993
פרסום להפקדה בעיתונים16/08/1992תאריך פרסום בעיתון: 16/08/1992.
פרסום להפקדה ברשומות06/08/1992תאריך פרסום: 06/08/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4030. עמוד: 4152. שנה עברית: התשנב .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/04/1992
החלטה בדיון בהפקדה09/12/1991
קבלת תכנית19/11/1991