צורית - שינוי לג / במ / 175

תוכנית ג/ 10903

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: צורית - שינוי לג / במ / 175
מספר: ג/ 10903
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לשנות יעוד השטח מחקלאי לשטח המיועד למגורים לשטח ציבורי פתוח ולדרכים. ב. חלוקת השטח למגרשים לבנייה.
ג. הסדרת דרכי הגישה לכל המגרשים .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבצורית

תיאור המיקום:
ישוב: צורית
צורית-גילון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19042חלק6062, 77
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 127צורית - גילוןשינוי
תוכניתג/ 5357גילון צורותשינוי
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות24/01/2011
פרסום להפקדה בעיתונים02/09/2005תאריך פרסום בעיתון: 02/09/2005. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 02/09/2005. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 30/08/2005. עיתון: מעריב.
פרסום להפקדה ברשומות17/01/2005תאריך פרסום: 17/01/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5359. עמוד: 1112. שנה עברית: התשסה .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט30/12/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/12/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/10/2004
החלטה בדיון בהפקדה10/02/1999
קבלת תכנית09/09/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות201100224/01/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות201002401/11/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות201001013/05/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות201000326/01/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200904429/12/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200903017/08/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200902728/07/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200902223/06/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200901527/04/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200900427/01/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200802412/08/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200701918/06/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200602101/08/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200601027/03/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200600828/02/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים46529/12/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים45606/05/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים45304/02/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים45207/01/2002