צורית-גילון, תשריט גבול משוער לפרסום 77, 78

תוכנית ג/ 12371

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: צורית-גילון, תשריט גבול משוער לפרסום 77, 78
מספר: ג/ 12371
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הודעה על הכנת תכנית מתאר לפי סעיף 77 - 78 לחוק התכנון והבניה בדבר הפסקת הוצאת היתרי בניה לתקופה של 3 שנים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבגילון

תיאור המיקום:
צורית-גילון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19033חלק8-9, 1314
19034חלק6-7, 9-11, 13, 15, 19-21, 24, 26, 29-30, 37-38, 40, 42-43, 45, 551, 5, 8, 12, 17-18, 23, 25, 31-33, 41, 46-49
19042חלק33-37, 58-59, 734, 21, 30-32, 57, 62, 72, 74-75, 77, 92
19043חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום הכנת תכנית ברשומות29/03/2005תאריך פרסום: 29/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5384. עמוד: 2183. שנה עברית: התשסה .
פרסום הכנת תכנית בעיתונים26/11/2004תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית29/08/2001