ציון אוייל אנד גז אינק, ביצוע קידוח אליהו 3 "אשר מנשה"

בקשה ועדה מקומית 003/ 31/ ק/ נ/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור חבור לתשתיות
שם: ציון אוייל אנד גז אינק, ביצוע קידוח אליהו 3 "אשר מנשה"
מספר: 003/ 31/ ק/ נ/ 24
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- רישוי לקידוח נפט וגז - אתר קידוח אליהו 3.
- רישוי עסק לאחסנת נפט.
- רישוי עסק לאחסנת חומרים מסוכנים ורעילים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלעין כרמל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11773חלק28
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200900627/05/2009