צימצום שטח בית אבות ושינוי ייעוד למגורים , נין

תוכנית ג/ 16191

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: צימצום שטח בית אבות ושינוי ייעוד למגורים , נין
מספר: ג/ 16191
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח מגורים וקביעת שטח לבנייני ציבור ישמש כשטח לבית אבות.

עיקרי התכנית:
קביעת זכויות ומגבלות בנייה בתחום התכנית המגרש.
קביעת שטח מגורים.
קביעת שטח לבנייני ציבורץ
קביעת תוואי דרך.
קביעת שטח ציבורי פתוח.
קביעת הנחיות בנייה בתחום התכנית.
הסדרת מערכת דרכים לכלי רכב והולכי רגל בתחום התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיבוסתן אל מארג'נין
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 14577בית אבות בכפר ניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה29/01/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/05/2006
קבלת תכנית05/03/2006