צימר במושב ארבל, שינוי למתאר

תוכנית ג/ 10490

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: צימר במושב ארבל, שינוי למתאר
מספר: ג/ 10490
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קטע בתחום המגרש מהיעוד "אזור חקלאי"
לאזור חדרי ארוח.
התקנת דרך גישה פנימית לחניה עבור חדרי אירוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןארבל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17316חלק58-59, 61-65
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4382מושב ארבלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/04/2000תאריך פרסום: 18/04/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4873. עמוד: 3313. שנה עברית: התשס .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה18/04/2000
פרסום לאישור בעיתונים31/03/2000תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/03/2000. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/07/1999
החלטה בדיון באישור תכנית13/05/1999
פרסום להפקדה ברשומות11/03/1999תאריך פרסום: 11/03/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4736. עמוד: 2689. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים12/02/1999תאריך פרסום בעיתון: 12/02/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/01/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה26/01/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו26/01/1999
החלטה בדיון בהפקדה15/06/1998
קבלת תכנית03/02/1998