צינור השבת מים לים - מעגן מיכאל

בקשה ועדה מקומית 002/ 31/ מ/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור חבור לתשתיות
שם: צינור השבת מים לים - מעגן מיכאל
מספר: 002/ 31/ מ/ 24
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
צינור השבת מים לים ממתקן התפלת מים מליחים וברכות דגים מעגן מיכאל

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלמעגן מיכאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10970חלק4-5, 8, 10, 20
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה05/07/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - רשות רישוי מחוזית-מחוז חיפה201000428/04/2010
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - רשות רישוי מחוזית-מחוז חיפה200900810/06/2009