צירים וענפי משק - (גניזה)

תוכנית ג/ 6315

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: צירים וענפי משק - (גניזה)
מספר: ג/ 6315
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
דירים וענפי משק

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףנטועה

תיאור המיקום:
ישוב: נטועה

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו16/01/2008
החלטה בדיון בהפקדה07/09/1988
קבלת תכנית28/03/1988