צמצום דרך שד' התמרים קטע מרח' אילות עד לרח' שחם - אילת

תוכנית 2/ 03/ 135/ 72

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: צמצום דרך שד' התמרים קטע מרח' אילות עד לרח' שחם - אילת
מספר: 2/ 03/ 135/ 72
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התכנית מציעה ביטול הרחבת הדרך בשדרות התמרים לכיוון מזרח
לטובת המגרשים הגובלים מאותו כיוון.

עיקרי ההוראות:
א. ביטול הרחבת קטע דרך, שד' התמרים מרחוב אילות עד לרחוב רודד
וקביעת רוחבה ל- 24 מ'.
ב. שינוי היעוד של הדרך שבוטלה ליעוד ''מגורים עם חזית מסחרית''
זאת בהמשך למגרשים הגובלים בשד' התמרים מצד מזרח
ובהתאמה לתב''ע המאושרת במקום.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40009חלק1, 5-11, 92, 95-101, 163, 182-186
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 135/ 18שכונת יעלים, אילתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית14/11/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו11/11/2012
החלטה בדיון בהפקדה26/12/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/01/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101726/12/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201101024/10/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201000502/03/2010