צמצום שטח הזרוע המערבית של מחלף בן שמן (דרכים 1/6/443) דרומית למושב חדיד.

תוכנית מח/ 272

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: צמצום שטח הזרוע המערבית של מחלף בן שמן (דרכים 1/6/443) דרומית למושב חדיד.
מספר: מח/ 272
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית היא צמצום שטח המיועד לדרך והחזרתו לייעודו המקורי כשטח חקלאי.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מדרך קיימת לשטח חקלאי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןבן שמן (מושב)
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןחדיד

תיאור המיקום:
מחלף בן שמן (דרכים 1/6/443) דרומית למושב חדיד.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5723חלק2-11, 35, 42
5724חלק2823
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו28/10/2009
החלטה בדיון בהפקדה24/09/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/08/2007
קבלת תכנית26/06/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200900928/10/2009
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200701624/09/2007