צמרים בנחלה מגרש 14 - קמחי

תוכנית ג/ 11988

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: צמרים בנחלה מגרש 14 - קמחי
מספר: ג/ 11988
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח המיועד לתיירות - לבנית צימרים, קביעת הוראות וזכויות בניה, הנחיות לפתוח, חלוקה חדשה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןמצפה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15088חלק14
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3126מצפהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים30/05/2003תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2003. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות27/05/2003תאריך פרסום: 27/05/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5189. עמוד: 2562. שנה עברית: התשסג .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/04/2003
החלטה בדיון באישור תכנית01/05/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/01/2002
פרסום להפקדה ברשומות07/01/2002תאריך פרסום: 07/01/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5045. עמוד: 1102. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים28/12/2001תאריך פרסום בעיתון: 26/12/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2001. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 26/12/2001. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/12/2001
החלטה בדיון בהפקדה25/09/2000
קבלת תכנית02/07/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200200801/05/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים15329/01/2002