צפון חמי זוהר

תוכנית 10/ 02/ 100/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: צפון חמי זוהר
מספר: 10/ 02/ 100/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת אזור שרותי מרפא ונופש
וכן לתכנון חוף רחצה מורחב עם מתקנים הנדסיים
על ידי יצוב קו החוף וחלוקה מחודשת, הכל על ידי
שינויים ביעודי קרקע וקביעת הוראות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרמת נגברמת נגבנצנה (קהילת חינוך)

תיאור המיקום:
ישוב: ?
חמי זוהר
גושים: 100146 ח"ח 5, 6, 7

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10046חלק5-7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/06/1996תאריך פרסום: 18/06/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4419. עמוד: 3620. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה ברשומות01/02/1996תאריך פרסום: 01/02/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4378. עמוד: 1556. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים01/01/1996תאריך פרסום בעיתון: 01/01/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/12/1995
החלטה בדיון בהפקדה04/12/1995
קבלת תכנית26/03/1991