צפון ירושלים

תוכנית 3000/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: צפון ירושלים
מספר: 3000/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת יעודי קרקע ושימושי הקרקע שבתחום התכנית
(אזורי מגורים,מוסדות,בניני ציבור וכיוצ"ב).
ב. קביעת שטחים לבינוי, שטחים פתוחים,וקביעת גבול
הבינוי העירוני.
ג. קביעת מתחמים לתכנון מפורט שבהם התנאי למתן היתרי
בניה הוא אישור תכנית מפורטת הכוללת חלוקה חדשה.
ד. התויית דרכים חדשות, הרחבת דרכים קיימות או
מאושרות, ביטול דרכים.
ה. קביעת תוספת מספר יחידות דיור מירבי של 7500
יחידות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים

תיאור המיקום:
צפון העיר, השטח התחום במזרח על ידי כביש מס' .1
במערב על ידי גבול תחום שיפוט עירית ירושלים, בצפון
על ידי כביש לטרון ובדרום על ידי כביש הגישה לענתות.
שטח בין קואורדינטות אורך 500,172 -500,169
קואורדינטות רוחב 000,140 - 000,135
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30542כל הגוש
30543כל הגוש
30544כל הגוש
30546כל הגוש
30547כל הגוש
30548כל הגוש
30549כל הגוש
30550כל הגוש
30551כל הגוש
30552כל הגוש
30555כל הגוש
30556כל הגוש
30557כל הגוש
30558כל הגוש
30559כל הגוש
30604כל הגוש
30605כל הגוש
30606כל הגוש
30607כל הגוש
30609כל הגוש
30610כל הגוש
30611כל הגוש
30612כל הגוש
30614כל הגוש
30615כל הגוש
30616כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/07/1991תאריך פרסום: 18/07/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3904. עמוד: 3204. שנה עברית: התשנא .
פרסום לאישור בעיתונים12/07/1991תאריך פרסום בעיתון: 12/07/1991.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה14/05/1991
פרסום להפקדה ברשומות25/04/1991תאריך פרסום: 25/04/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3870. עמוד: 2255. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים15/03/1991תאריך פרסום בעיתון: 15/03/1991.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/02/1991
החלטה בדיון בהפקדה22/11/1990
קבלת תכנית23/08/1990