צפריה

תוכנית גז/ 487/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: צפריה
מספר: גז/ 487/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהוראות קיימות וקביעת הוראות חדשות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק לודעמק לודצפריה

תיאור המיקום:
צפריה

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/05/1983תאריך פרסום: 12/05/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2919. שנה עברית: התשמג .