צפרירים, תכנון והסדרת מערך הישוב הקיים והרחבתו

תוכנית מי/ 837/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: צפרירים, תכנון והסדרת מערך הישוב הקיים והרחבתו
מספר: מי/ 837/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהצפריריםצפרירים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34320חלק3
34321חלק1-2
34322חלק3-4, 13
34324חלק17-19
34325חלק2-4, 6-81, 5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה04/07/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/09/2010
קבלת תכנית08/02/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים201201211/06/2012