צרעה, כפר דירבן

תוכנית יג/ 36

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: צרעה, כפר דירבן
מספר: יג/ 36
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית מפורטת למשק קיבוצי- להתוות דרכים חדשות כפי שסומנו בתשריט המצורף, להרחיב או לבטל דרכים קיימות. - להקצות שטחים פתוחים פרטיים ומגרשים לבניני חברה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהצרעה

תיאור המיקום:
כפר דירבן

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5188חלק1, 4-6, 8
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/04/1951תאריך פרסום: 12/04/1951. שנה עברית: התשיא .
פרסום להפקדה ברשומות25/10/1950תאריך פרסום: 25/10/1950. שנה עברית: התשיא .
קבלת תכנית24/10/1950