קאא

בקשה ועדה מקומית גאעגעכ

זיהוי ומאפיינים
סוג: הפקעה (ס. 189)
שם: קאא
מספר: גאעגעכ