קבוץ אפק

תוכנית ג/ 5345

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קבוץ אפק
מספר: ג/ 5345
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום
התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשראפק

תיאור המיקום:
ישוב: אפק

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10243חלק4
10244חלק436, 489, 660-661
10247חלק319, 322-323, 509
10248חלק46, 49, 51-56, 5840, 47, 50, 57, 61, 662
10499חלק1-2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2797קבוץ אפקשינוי
תוכניתג/ 1624קבוץ אפקשינוי
תוכניתג/ 4901תכנית מפורטת מס' 4901התליה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/06/1988תאריך פרסום: 12/06/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3565. עמוד: 2610. שנה עברית: התשמח .
פרסום לאישור בעיתונים13/05/1988תאריך פרסום בעיתון: 13/05/1988.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/01/1988
החלטה בדיון באישור תכנית09/09/1987
פרסום להפקדה ברשומות20/11/1986תאריך פרסום: 20/11/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3401. עמוד: 222. שנה עברית: התשמז .
פרסום להפקדה בעיתונים12/09/1986תאריך פרסום בעיתון: 12/09/1986.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/06/1986
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו25/06/1986
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה25/06/1986
החלטה בדיון בהפקדה04/09/1985
קבלת תכנית26/04/1985