קבוץ בית השיטה

תוכנית ג/ 5100

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קבוץ בית השיטה
מספר: ג/ 5100
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיחום שטח הפיתוח של הקיבוץ

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועבית השטה

תיאור המיקום:
ישוב: בית השטה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23185חלק15, 40, 42
23186חלק7560, 64, 69-70, 73
23187חלק20
23188חלק8
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/09/1989תאריך פרסום: 03/09/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3694. עמוד: 4049. שנה עברית: התשמט .
פרסום לאישור בעיתונים02/08/1989תאריך פרסום בעיתון: 02/08/1989.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/12/1987
החלטה בדיון באישור תכנית05/08/1987
פרסום להפקדה ברשומות30/10/1986תאריך פרסום: 30/10/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3394. עמוד: 90. שנה עברית: התשמז .
פרסום להפקדה בעיתונים22/08/1986תאריך פרסום בעיתון: 22/08/1986.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/12/1985
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו25/12/1985
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה25/12/1985
החלטה בדיון בהפקדה04/02/1985
קבלת תכנית17/08/1984