קבוץ גזית

תוכנית ג/ 1792

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קבוץ גזית
מספר: ג/ 1792
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לערוך תכנית מסודרת של הישוב ליעד שטחים לדרכים
חניה מבנה מגורים בתי ילדים מבנה ציבור תעשיה מלאכה
בנה משק אזור ספורט ירוק פתוח חקלאי. ו
מ

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלגזית

תיאור המיקום:
ישוב: גזית

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
22530כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/01/2009
החלטה בדיון בהפקדה28/04/1975
קבלת תכנית02/03/1973