קבוץ גנוסר

תוכנית ג/ 370

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קבוץ גנוסר
מספר: ג/ 370
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת משק קבוצי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןגנוסר

תיאור המיקום:
ישוב: גנוסר

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה08/07/1959
קבלת תכנית10/02/1959