קבוץ גנוסר

תוכנית ג/ 5271

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קבוץ גנוסר
מספר: ג/ 5271
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת אזורים ויעודם תכליות ושימושים לשם התאמה
למצב הקיים והפיתוח לעתיד של כל השטח בתחום התכנית
רישום והסדרת מקרקעין של קיבוץ גינוסר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןגנוסר

תיאור המיקום:
ישוב: גנוסר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15544חלק
15551חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו05/01/2009
החלטה בדיון באישור תכנית03/08/1988
פרסום להפקדה ברשומות30/11/1987תאריך פרסום: 30/11/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3504. עמוד: 374. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה בעיתונים21/07/1987תאריך פרסום בעיתון: 21/07/1987.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/01/1987
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו25/01/1987
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה25/01/1987
החלטה בדיון בהפקדה09/10/1985
קבלת תכנית05/02/1985