קבוץ חולדה ירוק על המים

ישות כללית שלט/ גז/ ש/ 25

זיהוי ומאפיינים
סוג: היתר להתקנת שלט
שם: קבוץ חולדה ירוק על המים
מספר: שלט/ גז/ ש/ 25
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שלט עיסקי - קבוץ חולדה ירוק על המים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרחלדה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3147חלק8
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה לשילוט-ע"פ סעיף 4(ד)201100125/07/2011