קבוץ יפעת

תוכנית 2358

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קבוץ יפעת
מספר: 2358
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדר הבניה במשק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאליפעת

תיאור המיקום:
ישוב: יפעת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17424חלק
17441חלק
17442חלק
17443חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית24/08/1975