קבוץ יפתח

תוכנית ג/ 3456

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קבוץ יפתח
מספר: ג/ 3456
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיחום שטח הפיתוח של הקיבוץ

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליוןיפתח

תיאור המיקום:
ישוב: יפתח

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13965כל הגוש
13968כל הגוש
13973כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות24/11/1980תאריך פרסום: 24/11/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2598. עמוד: 881. שנה עברית: התשמא .
פרסום לאישור ברשומות16/10/1980תאריך פרסום: 16/10/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2664. עמוד: 178. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון באישור תכנית28/04/1980
החלטה בדיון בהפקדה19/02/1979
קבלת תכנית01/01/1979