קבוץ כברי

תוכנית ג/ 5869

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קבוץ כברי
מספר: ג/ 5869
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיחום שטח פיתוח של קיבוץ כברי
קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים
התווית רשת דרכים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרכברי

תיאור המיקום:
ישוב: כברי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18332חלק15
18367חלק3, 6-7, 9-11, 14-16
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3874חלוקת מגרשים לבניהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/07/1988תאריך פרסום: 14/07/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3572. עמוד: 2856. שנה עברית: התשמח .
פרסום לאישור בעיתונים10/06/1988תאריך פרסום בעיתון: 10/06/1988.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/05/1988
החלטה בדיון באישור תכנית02/03/1988
פרסום להפקדה ברשומות25/10/1987תאריך פרסום: 25/10/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3494. עמוד: 169. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה בעיתונים26/08/1987תאריך פרסום בעיתון: 26/08/1987.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/07/1987
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו21/07/1987
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה21/07/1987
החלטה בדיון בהפקדה06/05/1987
קבלת תכנית11/12/1986