קבוץ כברי

תוכנית ג/ 6783

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קבוץ כברי
מספר: ג/ 6783
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תחום הקבוץ כולל אזור לשרותי דרך מזנון ותחנת דלק

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרכברי

תיאור המיקום:
ישוב: כברי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18332כל הגוש
18367כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית06/07/1989